Úvod | Služby | Průkaz energerické náročnosti budov

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV (dále jen „PENB“)

Povinnost předložení PENB stanovuje novela zákona č. 406/2000 Sb. Energetický zákon, která vstoupila v platnost k 1.7.2015. Za její porušení může být Státní energetickou inspekcí udělena realitní kanceláři pokuta.

V každém reklamním a informačním materiálu inzerujícím nemovitost z nabídky realitní kanceláře se musí objevit údaj o klasifikační třídě objektu z pohledu energetické náročnosti.

Pokud prodávající nebo pronajímatel (pro pronajímání jednotek platí od 1.1.2016) nedodá realitní kanceláři průkaz energetické náročnosti budov (PENB), musí realitní kancelář v inzerátu uvést nejhorší třídu energetické náročnosti. tzn. třídu G.

 

Novela přináší i další změny v povinnostech předkládat PENB:

  • PENB nemusí být vystaven, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
  1. budova je postavena před 1.1.1947,
  2. od 1.1.1947 nebyla provedena větší změna dokončené budovy a prodávající a kupující (nebo pronajímatel a nájemce) se písemně dohodnou, že PENB nebude opatřen.
  • PENB dosud nemusel být vystaven, pokud šlo o objekt pro rodinnou rekreaci. Nyní je prodávající nebo pronajímatel této povinnosti zbaven, pouze pokud je objekt užíván jen část roku a odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání. V praxi to znamená, že pokud se například chata (tj. objekt, který je v katastru nemovitostí zapsán jako stavba pro rodinnou rekreaci) používá jen v období duben – říjen, není nutný PENB. Pokud by se naopak na chatě bydlelo celoročně, bylo by nutné PENB vystavit.

 

V ostatních případech zůstává povinnost předložení energetických štítků v platnosti a to včetně možnosti u jednotek předložit místo štítku vyúčtování dodávek elektřiny,  plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.

Nejdříve je však nutné písemně vyzvat Společenství vlastníku jednotek, aby tento PENB předložilo.

Když nebude předložen, tak teprve potom je možné využít vyúčtování.

 


Tato služba, v případě potřeby, bude zajištěna spolupracujícím energetickým expertem.