Úvod | Služby | Členství v Asociaci RK ČR

ČLENSVTVÍ V ASOCIACI REALITNÍCH KANCELÁŘÍ ČR

Naše společnost je členem Asociace realitních kanceláří České republiky.

Pro vás jako potencionální zákazníky to znamená jistotu, že dodržujeme správné postupy, legislativu a v realitním oboru se v rámci školení Asociace realitních kanceláří České republiky vzděláváme a snažíme se zachytit moderní trendy v prodeji realit a také zákonné normy, které se mění, či chystají.

 

Asociace realitních kanceláří České republiky  je  profesní sdružení realitních makléřů, správců nemovitostí, dražebníků  a dalších profesionálů působících na trhu s nemovitostmi v České republice.


Asociace byla založena v roce 1991 několika realitními kancelářemi z různých míst České republiky a v dnešní době čítá členská základna více než 300 realitních kanceláří z celé republiky.

 

Každý člen ARK ČR se zavazuje dodržovat Stanovy ARK ČR a Etický kodex realitního makléře – člena ARK ČR,    je povinně pojištěn na rizika vyplývající z realitní činnosti.

Kromě toho si musí doplňovat své profesní znalosti a jednou za 5 let podstoupit ověření svých znalostí.

Případnou nespokojenost se službami člena ARK ČR může každý klient vyjádřit formou stížnosti, kterou pak řeší Dozorčí rada ARK ČR.