Úvod | Vyšehořovice

VYŠEHOŘOVICE  "PRODÁNO"  

Prodej čtyř nově vzniklých pozemků na okraji obce Vyšehořovice ve směru na Horoušany. 

Na základě Územního plánu obce Vyšehořovice se pozemky nachází v zóně ČISTÉ BYDLENÍ (BCP 03).

Přípustné funkční využití: bydlení v objektech původní zástavby obce a rodinných domech včetně příslušných komunikací pro motorová vozidla, pro pěší a cyklisty, odstavných ploch pro parkování vozidel.

Základní popis regulace: Minimální velikost nově vytvářeného stavebního pozemku je 800 m2 a maximální zastavění pozemku nadzemními objekty je 20% plochy stavebního pozemku, přípustné jsou stavby o dvou nadzemních podlažích a podkroví, maximální výška staveb 12 m nad přilehlým terénem, plochy zeleně budou tvořit min. 20% rozlohy stavebního pozemku, likvidace dešťových vod bude probíhat na vlastním pozemku.


Informace o lokalitě:
Obec má charakter stabilizovaného sídla se všemi předpoklady pro budoucí rozvoj bytové výstavby. Vzhledem k blízkosti Prahy, která je lehce dostupná dálnicí D11 procházející okrajem katastrálního území a pouze šest kilometrů vzdáleným sjezdem v obci Jirny či silnicí I. třídy 611 směrem na Horní Počernice, se jedná o velmi lukrativní území, kde je výstavba rodinných domů.

Z hlediska rozvoje regionu se jedná o perspektivní území, které si zachová hlavně funkci bydlení a zemědělskou. Plánovaná bytová výstavba v obci je realizovaná pouze formou individuálních rodinných domů, takže se neočekává vznik uniformovaných sídlišť jednotypových domů známých z okolí či dokonce bytovek.    

Obec má autobusové spojení s Prahou, Čelákovicemi, Brandýsem nad Labem, Českým Brodem a Úvaly. V obci je obecní úřad, pohostinství, obchod se smíšeným zbožím, hasičská zbrojnice. V obci je dále umístěna soukromá ordinace: - 1x týdně praktický lékař a 1x za čtrnáct dní dětský lékař. Kompletní vyšší vybavenost je v nedalekých Čelákovicích.Cenová kalkulace:
Celkové ceny jsou finální a zahrnují: cenu pozemku, cenu podílu na příjezdové cestě, DPH, odměnu RK.  


 

Pozemek číslo 1 (N4605): PRODÁNO

 • Pozemky p.č. 495/6, 495/2 o velikosti 1.534m2 x 1.399,-Kč/m2                   = 2.146.066,-Kč
 • Podíl ¼ (55m2) na cestě (p.č. 495/15 o velikosti 218m2)                                    = 76.945,-Kč
 • Příplatek na vodovodní přípojku                                                                                     = 70.000,-Kč
 • CELKOVÁ CENA                                                                                                                          = 2.293.011,-Kč
 

Inženýrské sítě:
Elektřina: hotová kaplička + zakopaný husí krk pro propojení kabelu
Kanalizace: obecní, vyvedená na pozemek
Voda: obecní, vyvedená na pozemek + na pozemku je vlastní studna, vrt (hladina vody cca 20m)
Plyn: není    

 

odkaz na foto a video ZDE


 

Pozemek číslo 2 (N4606): PRODÁNO

 •  Pozemky p.č. 495/7, 495/3 o velikosti 1.560m2 x 1.399,-Kč/m2                    = 2.182.440,-Kč
 • Podíl ¼ (55m2) na cestě (p.č. 495/15 o velikosti 218m2)                                      = 76.945,-Kč
 • CELKOVÁ CENA                                                                                                                           = 2.259.385,-Kč

 Inženýrské sítě: 
Elektřina: hotová kaplička + zakopaný husí krk pro propojení kabelu
Kanalizace: obecní, vyvedená na pozemek
Voda: obecní, vyvedená na pozemek + na pozemku je vlastní studna, vrt (hladina vody cca 20m)
Plyn: není

 

odkaz na foto a video ZDE


 

Pozemek číslo 3 (N4607): PRODÁNO

 •  Pozemky p.č. 495/8, 495/4 o velikosti 1.705m2 x 1.399,-Kč/m2                     = 2.385.295,-Kč
 • Podíl ¼ (55m2) na cestě (p.č. 495/15 o velikosti 218m2)                                       = 76.945,-Kč
 • CELKOVÁ CENA                                                                                                                             = 2.462.240,-Kč


Inženýrské sítě: 
Elektřina: hotová kaplička + zakopaný husí krk pro propojení kabelu
Kanalizace: obecní, vyvedená na pozemek
Voda: obecní, vyvedená na pozemek + na pozemku je vlastní studna, vrt (hladina vody cca 20m)
Plyn: není

 

odkaz na foto a video ZDE


 

Pozemek číslo 4 (N4608): PRODÁNO

 •  Pozemky p.č. 495/9, 495/14 o velikosti 1.860m2 x 1.399,-Kč/m2               = 2.602.140,-Kč
 • Podíl ¼ (55m2) na cestě (p.č. 495/15 o velikosti 218m2)                                    = 76.945,-Kč
 • CELKOVÁ CENA                                                                                                                          = 2.679.085,-Kč


Inženýrské sítě:

Elektřina: hotová kaplička + zakopaný husí krk pro propojení kabelu
Kanalizace: obecní, vyvedená na pozemek
Voda: na pozemku je vlastní studna, vrt (hladina vody cca 20m)
Plyn: není

 

odkaz na foto a video ZDE


 

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, obraťte se na nás s důvěrou a rádi Vám poradíme.

Dotazy zasílejte na mattanelli@screality.cz nebo volejte přímo makléře Bc. Milan Mattanelli, mobil: 775775615