Úvod | Kancelář | Zákon o realitním zprostředkování

 

 

Zákon o realitním zprostředkování

Od 3.března 2020 je účinný Zákon o realitním zprostředkování (dále jen "ZoRZ").


 

Nový ZoRZ slouží pro užší vymezení hranic, resp. pravidel, pro realitní kanceláře a makléře. Před účinností tohoto zákona mohl realitního makléře dělat kdokoliv, bez zkušeností a jakéhokoliv odborného nebo i technického zázemí. 


 

Pro rychlejší přehlednost zákona jsme pro vás připravili zjednodušený souhrn :


 

Realitní kancelář Středočeské reality, spol. s r.o. splnila podmínku doložení odbornosti a kvalifikace.  Podmínkou výkonu dané profese bylo vzdělání a praxe.

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále "MMR") navíc povede seznam realitních zprostředkovatelů, kde si bude moci veřejnost existenci živnostenského oprávnění u makléřů ověřit.


 

Realitní kancelář musí být dle znění ZoRZ nově pojištěná a to pro případ škody způsobené svojí činností s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 1 750 000 Kč na jednu pojistnou událost a nejméně ve výši 3 500 000 Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v 1 roce.

Toto pojištění musí být sjednáno nejpozději do 3.5.2020 a předáno MMR.

Nad rámec povinného pojištění došlo k připojištění Věci užívané a převzaté