Úvod | Kancelář | MF vyjádření k AML 7/2021

 

Na základě poslanecké interpelace ohledně kontrol Finančně analytického útvaru dle zákona č.253/2008 Sb.o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, byla Ministerstvem financí sepsána tato odpověď : ke stažení ZDE